Een ouderraad is een orgaan waar ouders onderling overleggen over aspecten uit de school die hen aanbelangen. De ouders die in deze ouderraad zitten zijn verkozen door andere ouders. Elke ouder met een kind in een basisschool kan zich voor deze ouderraad verkiesbaar stellen en is ook kiesgerechtigd.

Voorzitter : Veerle Scheire

Ondervoorzitter : Jurn Remes

Penningmeester : Stijn Van De Putte

Secretaris : Kelly Verleyen

De ouderraad heeft ook een Facebookpagina. Klik hier om deze pagina te bekijken.