De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden en bestaat uit leerkrachten, ouders en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap.

De schoolraad wordt om de vijf jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar . De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen.

 

Voorzitter : mevrouw Krista Krick